Použité stroje

Nové stroje Použité stroje

Stříkací technika Airmix Kremlin 10.14

Jedná se o systém, kdy je aplikovaná barva tlačena hadicí k pistoli pomocí středotlakého čerpadla a rozprašována pod tlakem 10 – 130 bar přes speciální trysku AIRMIX. Přídavný vzduch přivedený k pistoli ohraničuje paprsek NH a snižuje tak rozprach NH na minimum. Výsledkem je v současné době nejúčinnější systém se značnou úsprou NH až 46% a vynikající kvalita povrchu. Oproti vysokotlakým systémům s přídavným vzduchem (tzv. Mix-air, air-mix, air-bled atd.) má systém AIRMIX přenosovou účinnost vyšší až o 15%.


Tecnická data

Parametr Hodnota
Tlakový poměr 10/1
Pracovní zdvih pístu 45mm
Pracovní plocha pneumat motoru 35cm2
Objem / zdvih 22cm3
Max.průtok materiálu 2L
Max.vstupní tlak vzduchu 6,5bar
Max.výstupní tlak materiálu 60bar
Hladina hluku do 70dBa
Max.pracovní teplota 60°C
Účinnost přenosu 86,00%
Cena 38.900,- Kč bez DPH

Stříkací technika Airmix Kremlin 10.14 Stříkací technika Airmix Kremlin 10.14

Středotlaké stříkací čerpadlo Kremlin AIRMIX® 20.25
+ stříkací pistole AIRMIX® MX nerez

Nejúčinnější systém nanášení nátěrových hmot s přenosovou účinností až 86% (dle EN 13966-1).

Stříkací systém, kdy je aplikovaná barva tlačena hadicí k pistoli pomocí středotlakého čerpadla a rozprašována pod tlakem od 10 do max. 130 Bar přes speciální trysku AIRMIX®. Přídavný vzduch přivedený k pistoli ohraničuje paprsek NH a snižuje tak rozprach barvy na minimum.

čerpadlo a stříkací pistole čerpadlo a stříkací pistole čerpadlo a stříkací pistole čerpadlo a stříkací pistole čerpadlo a stříkací pistole